Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Vi khuẩn Azotobacter

Vi khuẩn Azotobacter
Azotobacter là nhóm vi khuẩn Gram (-), di động, hô hấp hiếu khí và có khả năng cố định nitơ tự do. Không chỉ có khả năng cung cấp dinh dưỡng Nitơ mà còn có khả nặng kích thích nảy mầm, kích thước sinh trưởng ở thực vật, sinh tổng hợp IAA với hàm lượng cao.