Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Xuất khẩu nông sản 5 tháng ước đạt 7,3 tỷ USD

Xuất khẩu nông sản 5 tháng ước đạt 7,3 tỷ USD
 - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 5 tháng đầu năm 2017, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,3 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2016.
Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,3 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2017

Trong 5 tháng đầu năm 2017, theo số liệu công bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 2,8 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2017 đạt 13,7 tỷ USD - tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016.
Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,3 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,8 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,1 tỷ USD - tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2016.
Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 53,5% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Còn các thị trường có giá trị xuất khẩu gỗ tăng mạnh là Trung Quốc (35,6%), Hoa Kỳ (16,1%), Hàn Quốc (14,7%), Đức (11,2%).
Về khối lượng và giá trị xuất khẩu đối với các mặt hàng cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt 2,3 triệu tấn và 1 tỷ USD, tăng 1,6% về khối lượng và tăng 1,2% về giá trị. Xuất khẩu cà phê ước đạt 693.000 tấn và 1,57 tỷ USD, giảm 15,9% về khối lượng nhưng tăng 11% về giá trị. Xuất khẩu cao su đạt 353.000 tấn và 708 triệu USD, giảm 1,5% về khối lượng nhưng tăng 61,5% về giá trị.
Cũng trong 5 tháng đầu năm nay giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 2,52 tỷ USD, đưa giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 11,02 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét