Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Giá cao su tăng gần 70%, doanh thu quý 1 của Cao su Phước Hòa (PHR) tăng vọt

Giá cao su tăng gần 70%, doanh thu quý 1 của Cao su Phước Hòa (PHR) tăng vọt
Tổng doanh thu hợp nhất kế hoạch năm 2017 của PHT là 1.328 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 271 tỷ đồng, xấp xỉ bằng lợi nhuận đạt được năm 2016 và chia cổ tức tỷ lệ 15%.

CTCP Cao su Phước Hòa (mã: PHR) thông báo, quý I/2017, công ty khai thác được 2.594 tấn mủ quy khô (đạt 18,53% kế hoạch năm và cao hơn cùng kỳ 3,1%). Sản lượng tiêu thụ đạt 7.209,45 tấn mủ thành phẩm với giá bán bình quân 45,1 triệu đồng/tấn – cao hơn cùng kỳ đến 67,2%. Theo đó, doanh thu thành phẩm đạt 209,3 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ thị trường trong nước là 202 tỷ đồng, từ xuất khẩu là 123 tỷ đồng.
Tổng doanh thu 3 tháng (Cả mủ kim) đạt 327 tỷ đồng. Quý 1 năm trước, doanh thu của Phước Hòa là 179 tỷ đồng.
Tuy nhiên, công ty chưa đề cập đến con số lợi nhuận.
Năm 2016, Cao su Phước Hòa đạt 1.356,7 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận sau thuế hơn 220 tỷ đồng. ĐHCĐ mới đây đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 18%
Kế hoạch năm 2017 công ty đặt mục tiêu khai thác được 14.000 tấn mủ, thu mua 11.780 tấn. Sản lượng mủ tiêu thụ trong năm ước đạt 25.780 tấn, giá bán thành phẩm cao su bình quân 35,69 triệu đồng/tấn, cao hơn năm 2016. Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến 1.328 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 271 tỷ đồng, xấp xỉ bằng lợi nhuận đạt được năm 2016 và chia cổ tức tỷ lệ 15%.
Hà Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét