Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Người Việt đang tự đầu độc lẫn nhau

Người Việt đang tự đầu độc lẫn nhau 
Người Việt lạm dụng các loại thuốc bảo vệ, kích thích trong trồng trọt, chăn nuôi rồi đem bán cho chínhtrồng trọt, chăn nuôi trong nước.