Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Vườn tiêu đang sử dụng phân vi sinh EMZ-USA kết hợp phân sinh học Rapid Hydro tại H Krong năng,Đắkắk

Vườn Tiêu đang sử dụng phân vi sinh EMZ -USA kết hợp phân sinh học Rapid Hydro
Vườn Tiêu 3 năm tuổi đang sử dụng phân vi sinh EMZ-USA kết hợp phân sinh học Rapid Hydro tại H Krong năng,Đắkắk


   • Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ: 
    Tel : 0967 646 009 (Mr Nam)  Đại Diện Trực Tiếp Từ Nhà Sản Xuất Của Hoa Kỳ Tại Việt NamVườn Tiêu 10 tháng tuổi mới sử dụng phân vi sinh EMZ-USA kết hợp phân sinh học Rapid Hydro ở xả Eahoh ,H Krông Năng,Đắklắk

   • Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ: 
    Tel : 0967 646 009 (Mr Nam)  Đại Diện Trực Tiếp Từ Nhà Sản Xuất Của Hoa Kỳ Tại Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét