Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Sự khác biệt giữa trồng trọt bằng Phân vi sinh hữu cơ EMZ-USA và Phân hóa học

Sự Khác Biệt Giữa Trồng Trọt Bằng Phân Hóa Học Và Phân vi sinh hữu cơ EMZ-USA
Sự khác biệt về đất


Trồng Trọt bằng chất hóa học
Trồng trọt bằng chất hữu cơ
Canh tác và sản xuất
(Việc quản lý dinh dưỡng, sâu hại và bệnh tật) ở các vụ mùa bằng các chất hóa học
Canh tác và sản xuất
(Việc quản lý dinh dưỡng, sâu hại và bệnh tật) ở các vụ mùa bằng các chất hữu cơ dễ phân hủy
Đi ngược với tự nhiên
Trong đất mà được sử dụng các hóa chất, dinh dưỡng cho cây trồng chỉ được cung cấp bởi các nguồn chất vô cơ, không có các nguồn các-bon hữu cơ để cây lấy thức ăn. Điều này cuối cùng sẽ lấy đi môi trường sinh trưởng của hệ sinh thái trong đất
Hài hòa với tự nhiên
Trong đất mà được sử dụng các chất hữu cơ, mạng lưới các mối quan hệ thức ăn và sự tuần hoàn các nguyên tố được tập trung nhằm tối đa hóa sự ổn định lâu dài và trạng thái nội cân bằng của hệ sinh thái nông nghiệp
Cản trở hoạt động của các vi sinh vật
Vì thiếu các nguồn các bon, số lượng các vi sinh vật dần trở nên ít đi hoạc có thể mất hẳn đi trong đất
Giúp tăng các vi sinh vật trong đất
Các chất hữu cơ là nguồn dinh dưỡng chủ yếu. Các vi sinh vật trong đất lấy thức ăn từ các nguồn các-bon và sinh sôi nảy nở giúp cho đất màu mỡ, và cũng giúp phân hủy các hợp chất hữ cơ phức hợp
Cấu trúc đất bị phá hủy
Việc thiếu các chất liên kết cho các phân tử trong đất gây ra sự tan rã và giảm các hạt trong đất. Nếu điều này diễn ra trong thời gian dài có thể dẫn đến giảm năng suất của đất cho các vụ mùa và đất trở nên không phù hợp cho trồng trọt

Đất trở nên cằn cỗi
Cấu trúc đất được cải thiện
Các mùn hữu cơ ổn định được tạo ra từ sự phân hủy các sinh vật hữu cơ ngấm dần vào đất tập hợp lại và điều chỉnh tính chất đất ví dụ như kết nối các mảnh vỡ trong đất. Cấu trúc này thúc đẩy việc cải thiện sự tơi xốp cho đất, khả năng giữ nước, giúp phát triển bộ rễ, và cũng đồng thời giảm việc sói mòn đất thông qua sự tập hợp lại các phân tử trong đất
Việc canh tác với các chất hóa học chỉ mang lại các chất dinh dưỡng cần thiết cho vụ mùa, nó không có lợi cho môi trường sinh học của đất, cuối cùng dẫn đến vấn đề nghiêm trọng là đất chứa nhiều muối vơ cơ (đất bị mặn)

Đất trở nên màu mỡ

Ở đây thì tính chất sinh học của đất được cải thiện thông qua việc bón phân hữu cơ. Các hoạt động sinh học mạnh giúp tăng cười mối quan hệ cộng sinh giữa cây trồng và đất tập trung vào sự sản xuất các cây trồng và quản ly chất dinh dưỡng về lâu dài.
Làm thay đổi độ pH trong đất
Việc tiếp tục sử dụng các hóa chất vô cơ dẫn đến sự thay đổi độ pH trong đất (có thể là độ axit hoặc độ muối tùy vào loại phân bón được sử dụng). Nó gây mất cân bằng các chất dih dưỡng và trong một số trường hợp tạo ra chất độc cho cây trồng
Giúp đất tơi xốp (Giúp cân bằng độ pH trong đất)
Sự hiện diện của các chất kết dính giúp cải thiện độ tơi xốp và khả năng trao đổi sắt của đất. Nó giúp điều hòa các chât dinh dưỡng thông qua các hoạt động làm tơi xốp đất và kiểm soát độ độc hại cho cây trồng và các vi khuẩn trong đất
Dinh dưỡng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn
Một số loại phân bón mà không chứa các loại vi sinh vật để cấy vào trong đất và không hỗ trợ rễ cây hấp thụ dinh dưỡng. Hơn nữa, các phân hóa học dễ hòa tan trong nước và có thể dẫn đến việc rửa trôi và đất bị khô.

Dinh dưỡng tồn tại trong thời gian dài

Các vi sinh vật phân hủy các hợp chất hữu cơ phức tạp để tạo ra các khoáng chất và CO2. Hơn nữa, các khoáng chất được chuyển đổi thành các chất dinh dưỡng cho cây tròng thông qua qua trình khoáng hóa. Các nguyên tố sắt này được tạo ra bởi các chất hữu cơ và chất kết dính trong đất. Các nguyên tố sắt này được tạo ra từ từ mang lại dinh dưỡng cho cây trồng trong dài hạn
Dẫn đến sói mòn
Việc thiếu các tác nhân liên kết (như các chất hữu cơ) giữa các phân tử đất khiến cho các phân tử đất dễ tách rời bởi nước và gió. Điều này gây ra sự mất đất màu mỡ và cuối cùng sẽ làm cho đất cằn cỗi, không phù hợp cho canh tác
Ngăn chặn sói mòn
Các kỹ thuật quản lý đất hữu cơ như bón phân vi sinh, bảo vệ rễ cây và vụ mùa giúp tăng sự kết hợp (bởi các axit hữu cơ), cải thiện cấu trúc đất và vì thế tăng việc thấm và giữ nước của đất, giảm nguy cơ sói mòn trong dài hạn
Tích tụ các chất độc trong đất

Việc sử dụng quá nhiều hoặc lạm dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu cây hại đến đời sống inh vật trong đất. Các chất tồn đọng lại trong đất như kim loại nặng có trong đất vô cơ có thể tiềm ẩn các mối nguy hại đến sức khỏe. Việc sử dụng quá nhiều dinh dưỡng và muối như nitrate gây ô nhiễm mặt đất và có thể gây ra một số bệnh tật cho con người 
Không có các chất độc trong đất. Nó không để lại bất kỳ chât độc nào trong đất bởi vì tất cả các sản phẩm sử dụng cho đất là dễ phân hủy và không độc hại

Sự khác biệt về cây

Trồng trọt bằng chất hóa học
Trồng trọt bằng chất hữu cơ
Đè rạp cây

Hầu hết các chất dinh dưỡng được lọc qua vùng rễ và vụ mùa có thể mất rất nhiều các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của rễ. Tương tự như vậy, đất được bón bằng phân hóa học không có các cấu trúc tốt giúp vụ mùa. Các yếu tố trên dẫn đến cây dễ bị đè rạp bởi gió
Mang lại đất vững chắc cho mùa vụ
Cấu trúc tự nhiên, việc chuyển hóa và khoáng hóa dinh dưỡng hóa chất và các hoạt động sinh học (như phân hủy) giúp cây cối khỏe mạnh và phát triển. Sự màu mỡ của đất giúp cây phất triển tốt hơn
Có nhiều chất thải hóa học tồn đọng khi thu hoạch
Để quản lý độ màu mỡ, sâu hại và bệnh dịch, số lượng lớn các hóa chất tổng hợp đã được sử dụng trong các vụ mùa. Nó không trao đổi chất một cách hợp lý và để lại các hóa chất tồn đọng trong các sản phẩm. Nó sẽ giảm chất lượng sản phẩm và có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm 
Không có nhiều chất thải hóa học khi thu hoạch

Chỉ có các chất có thể phân hủy (phân hữu cơ và các tác nhân kiểm soat sinh vật) được sử dụng. Nó không để lại các chất độc hại đến vụ mùa và môi trường đất
Vụ mùa rất dễ bị sâu hại và bệnh dịch

Vụ mùa trong điều kiện mời sâu hại và bệnh dịch một cách tự nhiên. Một vụ mùa được trồng với các hóa chất không có nhiều khả năng chống lại sâu hại và bệnh dịch bởi vì cây có ít các tường bảo vệ và thẩm thấu ít calcium và potassium

Bảo vệ khỏi sâu hại và bệnh dịch

Calcium và potassium có nhiều trông đất được bón bằng phân hữu cơ giúp cải thiện việc hấp thụ chất dinh dưỡng của cây. Nó giúp cây chống lại sâu hại và bệnh dịch một cách tự nhiên
Chất lượng sản phẩm thấp

Sự thiếu các chất dinh dưỡng đặc biệt là potassium làm giảm chất lượng sản phẩm
Chất lượng sản phẩm cao

Dinh dưỡng luôn được cung cấp đầy đủ cho cây trồng trong suốt vụ mùa, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cây giúp tăng chất lượng sản phẩm đặc biệt là rau và quả

Sự khác biệt về vấn đề sức khỏe và xã hội


Trồng trọt bằng hóa chất
Trồng trọt bằng hữu cơ
Gây ra ô nhiễm môi trường

Đất được dùng hóa chất sản sinh ra các chất tồn đọng trong môi trường đất và nước gây ô nhiễm môi trường. Đôi khi nó còn gây các tác động độc hại tới môi trường sống của con người
Không gây ô nhiễm môi trường

Tất cả các phương pháp trồng trọt hữu cơ có liên quan đến nhau và sản phẩm cuối cùng sẽ là sản phẩm có thể phân hủy. Vì thế sẽ không gây ra ô nhiễm môi trường
Mang lại thức ăn có chứa hóa chất độc hại cho con người

Phân bón vô cơ (nitrogen) và thuốc trừ sâu không phân hủy hết sẽ để lại các chất thải lên các phần của cây trồng, khi được sử dụng như thức ăn cho gia súc và thực phẩm cho con người có thể gây ra bệnh tật.
Mang lại thức ăn giàu dinh dưỡng cho con người

Làm nông nghiệp hữu cơ, sự kết hợp lý tưởng của nông học và sinh học giúp giảm các vi sinh vật có hại và không gây ra chất thải vào đất và môi trường. Các phần của cây được trồng hữu cơ giàu dinh dưỡng và an toàn
Gây ra các bệnh bẩm sinh cho con người

Các chất độc hại bám vào rau quả được trồng bằng hóa chất làm biển đổi các đặc tỉnh của gen gây ra các bệnh bẩm sinh cho con người
Giúp con người tăng cường sức đề kháng

Cây cối được trồng với phương pháp cân bằng dinh dưỡng. Cây cối hấp thụ chất dinh dưỡng khi cần thiết và giúp mang lại dinh dưỡng cho con người. Vì thế hệ miễn dịch tự nhiên của con người được phát triển
Sự khác biệt về kinh tế


Trồng trọt bằng hóa chất
Trồng trọt bằng hữu cơ
Đầu tư lớn cho nguyên liệu
Các nguyên liệu vô cơ có chi phí đắt và đòi hỏi nhiều hiểu biết kỹ thuật và đầu tư để sản xuất và xử
Đầu tư ít cho nguyên liệu đầu vào
Các nguyên liệu đầu vào hữu cơ có chi phí rẻ hơn và rất dễ sử dụng
Sản lượng không ổn định
Đất được bón bằng phân hóa học không cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng một cách hợp lý trong quá trình thu hoạch. Sự thiếu một trong các chất dinh dưỡng cần thiết gây ảnh hưởng đến sự phát triển và trao đổi chất của cây trồng gây ra sự không ổn định trong sản lượng
Sản lượng đạt tiêu chuẩn và ổn định
Dinh dưỡng được cung cấp đầy đủ và cân bằng cho cây trồng trong suốt mùa vụ. Nó mang lại môi trường phù hợp nhất cho sự phát triển của mùa vụ và giúp cho cây phát triển mạnh nhất mang lại sản lượng đạt tiêu chuẩn về chất lượng và số lượng
Rất khó để phá vỡ lợi thể cạnh tranh
Không có sự khác biệt giữa các sản phẩm được trồng trọt bằng hóa chất. Điều này giảm lợi thế cạnh tranh trên thị trường vì vậy chỉ có thể được bán ra với giá thấp
Rất hiệu quả để cải thiện lợi thế cạnh tranh
Sản phẩm có chất lượng rất cao hơn rất nhiều so với các sản phẩm được trồng bằng phân hóa học. Vì vậy mà sản phẩm hữu cơ có giá cao hơn trên thị trường
  • Phóng sự Phân vi sinh EMZ-USA trên kênh VTV2
Hãy like Facebook của EMZ -USA để được cập nhật những bài viết mới nhất  mỗi ngày 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét