Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Nhà nông được những lợi ích gì khi sử dụng phân vi sinh EMZ-USA của FUSA

Nhà nông được những lợi ích gì khi sử dụng phân vi sinh hữu cơ EMZ-USA của FUSA  
Vi sinh vật đã tồn tại hơn hàng ngàn năm và đóng vai trò quan trọng đối với nhân loại nói riêng và đối với môi trường và hệ sinh thái nói chung. Vi sinh vật có lợi trong vai trò giúp đất phục hồi sức khỏe và nguồn dinh dưỡng bổ sung cho cây trồng. Từ đó sản phẩm phân bón vi sinh giúp nâng cao sản lượng cây trồng, đồng thời góp phần giảm thiểu sự xói mòn đất và ô nhiễm môi trường do phân bón hóa học gây ra.
Việc ứng dụng sản phẩm phân vi sinh EMZ-USA  cho đất, nhà nông sẽ đạt được những lợi ích sau:
  • Cải thiện sự hấp thu dinh dưỡng
  • Cải thiện sự hấp thu nước và giữ ẩm trong đất
  • Cải thiện sự tăng trưởng, sinh khối của rễ cây
  • Tăng hormone phytohormones
  • Tăng sức đề kháng cho cây trồng
  • Tăng khả năng trổ hoa
  • Thúc đẩy khả năng ra trái
  • Tối đa hóa tiềm năng tăng trưởng của cây trồng
  • Nâng cao sản lượng gieo trồng
  • Đem lại lợi nhuận tối ưu cho nhà nông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét