Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Nội dung Hiệp định TPP về nông nghiệp

Nội dung Hiệp định TPP về nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa công bố nội dung Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó hàng loạt hàng hóa của Việt Nam sẽ được giảm thuế.