Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Thuốc trừ sâu sinh học của FUSA trị Rệp sáp rất tốt - trừ RỆP sáp Mealy Bug (Pseudoccoccus)

Hàng mới về -Thuốc trừ sâu sinh học của FUSA trị Rệp sáp rất tốt, các loại trừ Rệp sáp Mealy Bug (Pseudoccoccus) Rệp sáp hại  cây quả và rau,củ ,quả

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Nông nghiệp sẽ trở thành ngành học “hot”

Nông nghiệp sẽ trở thành ngành học “hot”
“Giới trẻ Việt Nam thường nghĩ rằng học ngành nông nghiệp thì tương lai sẽ trở thành nông dân, lam lũ và lạc hậu. Đó là quan điểm sai lầm, bởi tôi dám khẳng định trong một vài năm nữa, khối ngành nông nghiệp sẽ trở thành ngành “hot” nhất tại Việt Nam”.